Universitas Istropolitana

Istropolitan Academy znajduje się pod numerem 3 na centralnej ulicy Venturskiej i jest najstarszym uniwersytetem na Słowacji. Został założony przez króla Macieja Korwina w 1465 roku. Składał się z czterech wydziałów: Wydziału Teologicznego, Wydziału Prawa, Wydziału Lekarskiego i wreszcie Wydziału Artystycznego. Zajęcia były prowadzone w języku łacińskim przez znanych naukowców, m.in. Erazma z Rotterdamu. Po śmierci króla w 1490 roku uniwersytet zamknął swoje podwoje. Dziś ta budowla jest uznanym zabytkiem kulturalnym miasta. Obecnie mieści się w nim Szkoła Muzyki i Sztuki Dramatycznej.