Klasztor i Kościół Franciszkanów

Klasztor i kościół franciszkanów należą do najstarszych obiektów sakralnych w mieście. Kościół w stylu gotyckim został zbudowany w XIII wieku. W XIV wieku został przebudowany w stylu renesansowym, ponownie poddany reformom w XVIII wieku, tym razem przybierając barokowy wygląd. Zespół budowli posiada gotyckie podstawy z XIV lub XV wieku, które jak już wspomnieliśmy, były wielokrotnie przebudowywane w XVII i XVIII wieku. Ostatnie reformy dokonano w latach 1860 - 1861 w stylu klasycystycznym. Na początku XV wieku na ścianach konwentu dobudowano gotycką wieżę. Część klasztoru uległa zniszczeniu i została zastąpiona kopią w 1897 roku. Klasztor był świadkiem wielu wydarzeń historycznych. W tym miejscu w 1526 roku przez zgromadzenie węgierskie na króla został wybrany Ferdynand I Habsburg. Rozpoczęcie trwającego ponad czterysta lat panowania Habsburgów.

Ciekawostką jest to, że na placu przed kościołem znajdowała się drewniana klatka z żelaznymi prętami, zwana „klatką wstydu”, w której zamknięto dawniej pijaków, którzy wywołali nocną bójkę. W ten sposób mogli je zobaczyć wierni, którzy następnego dnia rano przybyli na mszę.