Universitas Istropolitana

Akadémia Istropolitany sa nachádza na čísle 3 na centrálnej Venturskej ulici a je najstaršou univerzitou na Slovensku. Založil ju kráľ Matyáš Korvín v roku 1465. Pozostávala zo štyroch fakúlt: teologická, právnická, lekárska a nakoniec umelecká. Hodiny viedli v latinčine známi vedci, ako napríklad Erazmus Rotterdamský. Po kráľovej smrti v roku 1490 univerzita zavrela dvere. Dnes je táto budova uznávanou pamiatkou v rámci kultúrneho odkazu mesta. V súčasnosti v nej sídli Škola hudobného a dramatického umenia.