Historia Bratysławy

Bratysława była zawsze miejscem spotkań handlowych w Europie Środkowej i Wschodniej. W tym artykule przeprowadzimy Cię przez historię Bratysławy na Słowacji.

Nazwy historyczne

Bratysława była kiedyś znana również jako Braslavespurch, Brezalauspurc, Istropolis (za rządów Matthias Corvinus / Matej Korvin), Pozsony (nazwa węgierska), Posonium (nazwa łacińska), Pressburg (nazwa niemiecka), Brezesburg, Preslawaspurch, Brezizbuch, Bresbuch, Presporok lub Prespork (Słowacka nazwa historyczna), Wilson's City („Wilsonovo” - kiedy Bratysława była wolnym miastem przez kilka miesięcy po I wojnie światowej).

Historia Bratysławy

Historia Bratysławy sięga 400-50 lat p.n.e., kiedy to na obecnym terytorium Bratysławy na Słowacji założono ważne miasto celtyckie - „Oppidum”. Od I do V wieku dzisiejsza Bratysława znana jest jako „Limes Romanum” - ufortyfikowana granica Cesarstwa Rzymskiego. Zamek Bratysławski i Zamek Devin stały się ważnymi ośrodkami za czasów imperium Wielkich Moraw ("Velka Morava"). Wielkie Morawy (po łacinie Moravia Magna) powstały w 833 roku i przetrwały do ​​X wieku.

Historia Bratysławy

Od 1000 roku Bratysława jest portem Węgier, później Austrii. W 1291 roku Bratysława otrzymuje prawa miejskie, aw 1405 roku Bratysława staje się „wolnym miastem królewskim”. W latach 1467-1490 Bratysława staje się siedzibą ważnego uniwersytetu Academia Istropolitana (Universitas Istropolitana) założonego przez Matthiasa Corvinusa. W latach 1536-1784 Bratysława jest stolicą Węgier.

Od XVIII w. Bratysława jest ważnym miejscem słowackiego ruchu narodowego i kulturalnego, kierowanego najpierw przez pisarza Antoniego Bernolaka, później przywódcę słowackiego ruchu narodowego Ludovita Stura. W 1840 roku została zbudowana pierwsza kolej na Węgrzech, która łączy Bratysławę ze Svaty Jur. Wkrótce potem następuje połączenie kolejowe z Wiedniem (1848) i Budapesztem (1850). Pod koniec XIX wieku Bratysława została mocno zmodernizowana i uprzemysłowiona.

W 1918 roku Bratysława staje się częścią Czecholowacji, w 1919 roku nazwa „Bratysława” staje się oficjalną nazwą miasta. W 1919 roku zostaje założony Słowacki Uniwersytet Komeńskiego („Univerzita Komenskeho”). W latach II wojny światowej Bratysława staje się stolicą marionetkowego faszystowskiego państwa słowackiego kierowanego przez Niemcy.
W 1968 Bratysława zostaje oficjalną stolicą Słowackiej Republiki Socjalistycznej. W 1989 roku reżim komunistyczny zostaje obalony przez pokojową aksamitną rewolucję, a Bratysława jest stolicą Czechosłowackiej Republiki Federacyjnej.

1 stycznia 1993 roku Słowacja staje się niepodległym państwem po podziale Czechosłowacji, a Bratysława zostaje stolicą.