Bezpłatne, publiczne, bezprzewodowe punkty dostępu do Internetu

Miasto Bratysława rozpoczęło pilotażowy projekt zapewnienia dostępu do Internetu w centrum miasta. Obecnie dostępne są trzy terminale komputerowe podłączone do szerokopasmowego Internetu. Pierwsza znajduje się w pobliżu bramy Pałacu Prymasów na placu Prymasów naprzeciwko Ratusza w Bratysławie.

Pozostałe dwa ogólnodostępne kioski internetowe znajdują się w holu wejściowym Urzędu Miejskiego oraz w budynku Bratysławskiego Centrum Kultury i Informacji. Wszystkie kioski są wyposażone w standardową klawiaturę i trackball i są ogólnodostępne bezpłatnie.

Hotspoty internetowe Wi-Fi dostępne są również dla osób korzystających z własnych notebooków wyposażonych w kartę bezprzewodowego dostępu do Internetu. Plac Prymasowski, Rynek Główny i Plac Franciszkański są objęte bezprzewodowym internetem, podobnie jak recepcja miasta Bratysławy. Kolejne miejsce na wi-fi jest dostępne w pobliżu placu Ludovita Stura na promenadzie z widokiem na Dunaj. Połączenie Wi-Fi z Internetem jest znowu bezpłatne.