Bratislavské dejiny

Bratislava už dlho slúži ako dôležitá križovatka obchodu v strednej a východnej Európe. TV tomto článku vás prevedieme históriou Bratislavy na Slovensku.

Historické názvy

Bratislava bola kedysi známa aj ako Braslavespurch, Brezalauspurc, Istropolis (za vlády Mateja Korvína / Mateja Korvina), Pozsony (maďarský názov), Posonium (latinský názov), Pressburg (nemecký názov), Brezesburg, Preslawaspurch, Brezizbuch, Bresbuch, Presporok alebo Prespork (Slovenský historický názov), Wilsonovo mesto („Wilsonovo“ - keď bola Bratislava niekoľko mesiacov po prvej svetovej vojne slobodným mestom).

Dejiny Bratislavy

Dejiny Bratislavy siahajú do rokov 400 - 50 pred n. l., keď na súčasnom území mesta Bratislava vzniklo významné keltské mesto - „Oppidum“. Od 1. do 5. storočia n. l. tvorilo územie dnešnej Bratislavy súčasť „Limes Romanus“, opevneného pohraničného pásma Rímskej ríše. Bratislavský hrad aj hrad Devín sa dostali do popredia počas Veľkomoravskej ríše (Veľkej Moravy, latinsky Moravia Magna), ktorá existovala od roku 833 do 10. storočia.

Bratislavské dejiny

Približne od roku 1000 sa Bratislava stala dôležitým obchodným a dopravným uzlom Uhorského kráľovstva. Tento význam pretrvával aj za rakúskej nadvlády. V roku 1291 získala Bratislava mestské výsady a do roku 1405 dosiahla štatút „slobodného kráľovského mesta“. V rokoch 1467 - 1490 mesto zažilo obdobie ako centrum vzdelanosti, keď sa tu nachádzala prestížna univerzita Academia Istropolitana, ktorú založil Matej Korvín. V rokoch 1536 až 1784 bola Bratislava hlavným mestom Uhorska.

V 18. storočí sa Bratislava stala ohniskom rozvíjajúceho sa slovenského národného a kultúrneho hnutia, ktoré viedol najskôr spisovateľ Anton Bernolak, neskôr vodca slovenského národného hnutia Ludovit Štúr. V roku 1840 prišiel aj technický pokrok, keď bola postavená prvá železnica v Uhorsku spájajúca Bratislavu so Svätým Jurom. Po nej rýchlo nasledovalo železničné spojenie s Viedňou (1848) a Budapešťou (1850). Koncom 19. storočia nastalo v Bratislave obdobie rozsiahlej modernizácie a industrializácie.

Po skončení prvej svetovej vojny v roku 1918 sa Bratislava stala súčasťou Československa. Súčasný názov mesta „Bratislava“ bol oficiálne prijatý v roku 1919, v tom istom roku bola založená Slovenská univerzita Komenského. Počas rokov druhej svetovej vojny sa Bratislava stala hlavným mestom bábkového fašistického Slovenského štátu v réžii Nemecka. V roku 1968 bola Bratislava vyhlásená za oficiálne hlavné mesto Slovenskej socialistickej republiky. Pokojná Nežná revolúcia v roku 1989 zvrhla komunistický režim a Bratislava sa stala druhým najväčším mestom Československej socialistickej republiky, neskôr Československej federatívnej republiky.

1. januára 1993 sa Slovensko po rozdelení Československa stáva samostatným štátom s Bratislavou ako hlavným mestom.