Bratislavské dejiny

Bratislava bola vždy miestom stretnutia obchodnej križovatky v strednej a východnej Európe. V tomto článku vás prevedieme históriou Bratislavy na Slovensku.

Historické názvy

Bratislava bola kedysi známa aj ako Braslavespurch, Brezalauspurc, Istropolis (za vlády Mateja Korvína / Mateja Korvina), Pozsony (maďarský názov), Posonium (latinský názov), Pressburg (nemecký názov), Brezesburg, Preslawaspurch, Brezizbuch, Bresbuch, Presporok alebo Prespork (Slovenský historický názov), Wilsonovo mesto („Wilsonovo“ - keď bola Bratislava niekoľko mesiacov po prvej svetovej vojne slobodným mestom).

Dejiny Bratislavy

História Bratislavy sa začína v rokoch 400 - 50 p. N. L., Keď na súčasnom území mesta Bratislava vzniklo významné keltské mesto - „Oppidum“. Počas 1. až 5. storočia je dnešné územie Bratislavy známe ako „Limes Romanum“ - opevnená hranica Rímskej ríše. Bratislavský hrad a hrad Devín sa stali dôležitými centrami Veľkomoravskej ríše. Veľká Morava (latinsky Moravia Magna) bola založená v roku 833 a trvala až do 10. storočia.

Bratislavské dejiny

Od roku 1000 je Bratislava prístavom v Maďarsku, neskôr v Rakúsku. V roku 1291 Bratislava získava mestské výsady a v roku 1405 sa Bratislava stáva „slobodným kráľovským mestom“. V rokoch 1467-1490 sa Bratislava stala sídlom významnej univerzity Academia Istropolitana (Universitas Istropolitana) založenej Matyášom Korvínom. V rokoch 1536-1784 je Bratislava hlavným mestom Maďarska.

Od 18. storočia je Bratislava významným miestom slovenského národného a kultúrneho hnutia, ktoré viedol najskôr spisovateľ Anton Bernolak, neskôr vodca slovenského národného hnutia Ludovit Štúr. V roku 1840 je postavená prvá železnica v Maďarsku, ktorá spája Bratislavu so Svätým Jurom. Krátko potom nasleduje vlakové spojenie do Viedne (1848) a Budapešti (1850). Na konci 19. storočia je Bratislava výrazne modernizovaná a industrializovaná.

V roku 1918 sa Bratislava stáva súčasťou Československa, v roku 1919 sa názov „Bratislava“ stáva oficiálnym názvom mesta. V roku 1919 je založená Slovenská univerzita Univerzity Komenského. Počas rokov druhej svetovej vojny sa Bratislava stala hlavným mestom bábkového fašistického Slovenského štátu v réžii Nemecka.
V roku 1968 sa Bratislava stala oficiálnym hlavným mestom Slovenskej republiky. V roku 1989 je komunistický režim zvrhnutý pokojnou zamatovou revolúciou a Bratislava je hlavným mestom ČSSR.

1. januára 1993 sa Slovensko po rozdelení Československa stáva samostatným štátom a hlavným mestom je Bratislava.