Wi-Fi internet zadarmo v Bratislave - miesta s pokrytím

Počet miest s bezplatným i plateným WiFi pripojením rastie. Miesta pokryté signálom pre bezdrôtové pripojenie notebookov a ďalších WiFi zariadení sa nachádzajú na Primaciálnom námestí, Hlavnom námestí, Františkánskom námestí, Fajnorovom nábreží a pri Magistráte mesta Bratislava, sú bez obmedzení a pre verejnosť slúžia bezplatne. V ich okolí sa nachádzajú lavičky, na ktorých WiFi pri dobrom počasí využíva množstvo ľudí.

Mestské internetové kiosky sú pilotným projektom zavedenia internetu pre verejnosť v centre mesta. Tri terminály na báze PC sú rozmiestnené na Primaciálnom námestí oproti mestskej radnici, vo vstupnej hale radnice a v budove Bratislavského kultúrneho a informačného centra. Všetky kiosky sú vybavené štandardnou klávesnicou a trackballom miesto myši, pre verejnosť slúžia bezplatne.

Ďalšími možnosťami sú "hot spot zóny" v kaviarňach, obchodoch, reštauráciách či baroch, ktoré na obmedzený čas poskytujú bezplatné pripojenie. V Starom meste ich nájdete napríklad na Vazovovej 19, Ventúrskej 2, Námestí SNP 2 a 8, Obchodnej 2 a 45 a ďalších miestach mimo centra; Einsteinova 9 a 18, Ivánska cesta 12, Junácka 4, Justičná 11, Klariská 4, Kutlíková 17, Laurinská 7 a 14, Lesná 1, Majakovského 9, Májová 21, Mikulášska 8, Palisády 29/a a 59, Páričkova 27, Pečnianska 6, Vajnorská 100, Záporožská 9, Žabotova 9. Celý zoznam všetkých hot spotov nájdete tu. Na väčšine z týchto miest je bezplatné pripojenie obmedzené na desať až pätnásť minút, niektoré sú bez obmedzení.