Fransiskanerkloster og kirke

Både klosteret og kirken til franciskanerne tilhører de eldste tilbedelsesbygningene i byen. Kirken i gotisk stil ble bygget på 1200-tallet. På 1300-tallet ble den gjenoppbygd i renessansestil, og gjennomgikk igjen reformer på 1700-tallet, og denne gangen fikk den en barokk utseende. Byggesettet har gotiske baser fra 1300- eller 1400-tallet, og er, som vi tidligere har påpekt, gjenoppbygd flere ganger på 1600- og 1700-tallet. De siste reformene ble gjort mellom årene 1860 - 1861 i klassisistisk stil. På begynnelsen av 1400-tallet ble det bygd et gotisk tårn på klostrets vegger. En del av klosteret ble skadet og ble erstattet av en kopi i 1897. Klosteret har vært vitne til mange historiske hendelser. På dette stedet ble Ferdinand I av Habsburg i år 1526 valgt til konge av forsamlingen i Ungarn. Startet en periode med dominans av Habsburgerne som varte i mer enn fire hundre år.

Som en kuriositet, pleide det på torget foran kirken å være et trebur med jernstenger, kjent som "skamburet", der berusere som forårsaket en nattlig krangel tidligere var låst inn. På denne måten kunne de bli sett av de troende som deltok i messen neste morgen.