Kjører i Bratislava

Internasjonale førerkort er gyldige i Slovakia. Eldre veier med lavere hastighetsgrenser kan kjøres gratis. Noen nyere veier krever et bompenger som bare kan kjøpes online her.

Fartsgrenser er 60 km / t i byer og tettsteder, 90 km / t på åpne veier og 130 km / t på motorveier med flere baner (med mindre annet er merket). Sikkerhetsbelter er obligatorisk for alle passasjerer. Barn under 12 år og dyr er ikke tillatt i passasjersetet foran. Vær oppmerksom på at alle kjøretøyer må ha en førstehjelpskasse, slepetau, faretrekant, reflekterende vest og reservehjul. Hvis du blir tatt for å bryte noen av disse lovene, kan det ilegges bot på stedet.

Blodalkoholnivået i Slovakia er 0,0. I utgangspunktet, hvis du drikker alkohol, kan du ikke kjøre bil.

Gass (BENZIN) selges i flere blyfrie varianter (Natural 95 & 98) med en spesiell blanding (UNI91) for eldre biler. Diesel er også tilgjengelig.

Veiforholdene er generelt opp til vestlige standarder, spesielt i Praha-Bratislava-korridoren. En ny transnasjonal motorvei bygges gradvis mellom Bratislava og Presov.

God info på disse linkene:

www.slovak-republic.org

http://slovakia.usembassy.gov/slovak-entry-requirements.html