Fajčenie v Bratislave

Fajčenie je na Slovensku veľmi rozšírené - fajčí viac ako tretina obyvateľov. Napriek tomu od septembra 2009 platí zákaz fajčenia a v podstate je zakázané fajčiť v každom podniku, kde sa podáva jedlo.

Kde sa v Bratislave (ne)smie fajčiť?

Fajčenie v reštauráciách, kaviarňach a pohostinstvách

Všetky reštaurácie sú úplne alebo čiastočne nefajčiarske. Vo väčšine kaviarní a krčiem je fajčenie stále povolené, ale kvôli požiadavkám protifajčiarskeho zákona sa v nich nemôže podávať jedlo. Počet nefajčiarskych kaviarní rastie najmä na pešej zóne Starého Mesta. Väčšina čajovní je prísne nefajčiarska a v cukrárňach a reštauráciách s rýchlym občerstvením je fajčenie zákonom zakázané.

Otvorené priestory

Fajčenie je povolené vo väčšine otvorených priestorov s niektorými výnimkami. Podľa slovenských zákonov je fajčenie zakázané: vo vlakoch (okrem vyhradených fajčiarskych vozňov) a vo všetkých vozidlách verejnej dopravy, v hygienických zariadeniach, školách a univerzitách, na detských ihriskách, v byroch, divadlách, kinách, obchodoch a galériách.

Stanice a zastávky verejnej dopravy

Fajčenie je zakázané aj na vlakových a autobusových staniciach, ako aj na nástupištiach a zastávkach. Na Hlavnej železničnej stanici v Bratislave (Hlavná stanica) chýbajú tabule so zákazom fajčenia alebo sú veľmi malé, ale polícia je prítomná a často fajčiarov pokutuje. Keďže veľa ľudí fajčilo na autobusových zastávkach, nový zákon zakazuje fajčenie na zastávkach a vo vzdialenosti štyroch metrov od označeného nástupišťa.

Vekový limit

Zakázaný je aj predaj cigariet osobám mladším ako 18 rokov. Mnohé zákazy sa nedodržiavajú, hlavne fajčenie na autobusových zastávkach a detských ihriskách. Pokuta za porušenie tohto zákona je však pomerne vysoká.

Kde si môžete kúpiť cigarety

Cigarety si môžete kúpiť v stánkoch, novinových stánkoch, na čerpacích staniciach a vo väčšine supermarketov. Cigarety predávajú aj niektoré reštaurácie, kaviarne a krčmy. Ponuka je zvyčajne obmedzená na jednu alebo dve značky. Puby s automatmi na cigarety ponúkajú širší sortiment značiek. Vo všeobecnosti slovenský trh ponúka širokú škálu tabakových výrobkov a značiek cigariet od amerických po britské, české a rakúske.

Ceny cigariet na Slovensku

Podľa zákona musia byť ceny cigariet rovnaké bez ohľadu na to, kde sa kupujú. Napriek vládnemu zvyšovaniu cien a daní sú cigarety stále lacnejšie ako v západnej Európe.

Dovoz tabakových výrobkov

Na Slovensku sa uplatňujú nasledujúce množstevné obmedzenia na dovoz tabakových výrobkov:
Z krajiny, ktorá nie je členským štátom EÚ:  Na jednu osobu sa môže prepravovať 200 cigariet, 100 cigariek, 50 cigár a 205 gramov tabaku na fajčenie.
Z krajiny v rámci EÚ: 800 cigariet, 400 cigariek, 200 cigár alebo 1 kg tabaku na fajčenie na osobu.