Michalská brána

Michalská brána je jedným z hlavných turistických miest v Bratislave. Je jedinou zachovanou bránou pôvodného opevnenia Bratislavy. Jeho gotické základy boli položené v prvej polovici 14. storočia. V minulosti mal padací most a portcullis a masívnu drevenú bránu. To tiež malo vlajku na vrchu. Dnes je tu socha sv. Michala od majstra Petra Ellera.

V rokoch 1753-1758 prešla brána rozsiahlou rekonštrukciou a získala jej súčasný vzhľad. Z nápisu na južnej strane stavby vyplýva, že za rekonštrukciu zaplatili mestská rada a obyvatelia mesta. Dnes je výška Michalskej brány 51 metrov. V priebehu roka ním prechádza historická korunovácia. Vo vnútri budovy sa nachádza Múzeum zbraní a mestských opevnení a z veže je veľmi pekný výhľad na staré mesto.