Petržalka

Petržalka je najmladšia časť súčasnej Bratislavy, zároveň však najväčšia. Prvá zmienka pochádza z roku 1225. Spomína sa osada Pečeneh obývaná väčšinou žoldiermi v strážnej službe. Po tatárskom vpáde bola osada vyplienená. Znova začala rásť v sedemnástom storočí. V druhej polovici devätnásteho storočia, v roku 1866 mala Petržalka 594 obyvateľov. V roku 1891 sa spojila s Bratislavou, keď bol cez Dunaj postavený prvý železničný most. Dovtedy existovalo množstvo drevených mostov, ale častokrát nevydržali povodne či inú živelnú pohromu. Po Mníchovskej dohode v roku 1938 pripadla Petržalka nacistickému Nemecku, ale po skončení druhej svetovej vojny pripadla znovu vtedajšiemu Československu. V roku 1946 sa Petržalka stala spolu s ďalšími obcami súčasťou veľkej Bratislavy.

Rozloha: 28.7 km2
Počet obyvateľov: 126 565
Hustota obyvateľstva na km2: 4 410