Obyvateľstvo Bratislavy

Bratislava je hlavné mesto Slovenskej republiky. Ako väčšina hlavných miest je najväčší podľa počtu obyvateľov. Metropolitná oblasť je rozdelená do piatich správnych obvodov - Bratislava I až V a 17 mestských častí.

Počet obyvateľov mesta Bratislava je 472 966 (2016). Za posledných 10 rokov došlo k typickému demografickému migračnému trendu, ktorý sa nazýva suburbanizácia. Počet obyvateľov bratislavského predmestia sa výrazne zvýšil, dramatický nárast počtu obyvateľov zaznamenali aj mestské časti.