BratislavaGuide.com
O
Vyhľadávanie
SK
Jazyk

Menu
en de sk hu fr ru it pl es fi no

BratislavaGuide.com

City guide by local people

Zdravotníctvo v Bratislave

Zdravotnícke zariadenia prešli v 90. rokoch procesom privatizácie. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia sú rozdelené do dvoch typov: neštátne a súkromné.

Systém zdravotníckych zariadení v Bratislave tvoria: všeobecné neštátne nemocnice, polikliniky a zdravotnícke zariadenia, ktoré zahŕňajú širokú škálu špecializácií a zdravotnícke strediská a ambulancie zamerané na jednu lekársku špecializáciu; alebo súkromné ​​všeobecné lekárske strediská a súkromné ​​jednošpecializačné lekárske strediská.

Systém hlavných neštátnych nemocníc je primárne založený na Fakultnej fakultnej nemocnici s poliklinikou Univerzity Komenského, ktorú tvoria štyri veľké nemocnice nachádzajúce sa v rôznych častiach mesta (Staré Mesto, Kramare, Ruzionv, Petrzalka) a rôzne počet všeobecných polikliník a špecializovaných lekárskych stredísk a inštitúcií.

Náklady na liečbu

Neštátne zariadenia hradia náklady na liečbu pacienta buď v plnej výške ich zdravotná poisťovňa, alebo pacient zaplatí určitú časť sumy ako spoluúčasť. Náklady na liečbu v súkromných ziskových zariadeniach sú zvyčajne plne hradené pacientom.

Občania EÚ a náklady na liečbu

Občania členských štátov EÚ, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska majú v prípade urgentnej a nevyhnutnej liečby právo na urgentnú lekársku starostlivosť za rovnakých podmienok ako občania Slovenska. Toto právo tiež pokrýva náklady na liečbu. Aby však bolo možné uplatniť toto právo, musí byť občan z vyššie uvedených krajín držiteľom európskeho preukazu zdravotného poistenia (EHIC), ktorý ho oprávňuje na bezplatnú alebo zníženú zdravotnú starostlivosť. V prípade, že tento občan nie je držiteľom EPZP, obvykle si náklady na liečbu hradí sám v plnej výške a musí požiadať o refundáciu v rámci svojho národného systému zdravotného poistenia.

Občania tretích krajín a náklady na liečbu

Občania tretích krajín musia v plnej miere hradiť náklady na lekársku starostlivosť.

Pohotovosť

Pohotovosť pre dospelých poskytuje Poliklinika Ružinov na Ružinovskej ulici 10 (električky 8, 9, 14 a autobusy 50, 75) od 19.00 do 7.00 h, Poliklinika Strecnianska na Strecnianskej ulici 13 (autobusy 92, 95) od 19.00 do 7.00 am. Pohotovosť pre deti a mládež poskytuje Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Kramare na Limbovej ulici 1 (autobus č. 22, 32, N29 a trolejbus 204, 212) od 19.00 do 7.00 h. Zubná pohotovosť je zabezpečená na Poliklinike Drienova na Drienovej ulici 38 (električka 8, 9, 14 a autobus 50, 78, 96, 66, 196 - zastávka Maximiliana Hella) od 18.30 h do 7.00 h.