PSČ v Bratislave

Poštové smerovacie číslo (PSČ) je rad čísel (alebo aj písmen), ktorý je podstatnou súčasťou adresy a používa sa na smerovanie a rýchle triedenie pošty. Slúži na rovnaký účel ako systém ZIP kódov v USA. Pri posielaní listu alebo balíka na Slovensko je dôležité uviesť PSČ, pretože hoci môže prísť na miesto aj bez PSČ, je väčšia pravdepodobnosť, že sa počas prepravy stratí.

Systém poštových smerovacích čísel na Slovensku

Poštové smerovacie číslo na Slovensku sa skladá z piatich číslic, ktoré sa zvyčajne píšu s medzerou v tvare XXX XX. Je to v podstate kód pošty, na ktorú zásielka príde. Prvá číslica označuje región. Druhá číslica označuje oblasť konečnej pošty. Štvrtá a piata číslica zaznamenávajú presný poštový úrad.

Vedeli ste, že...
Existuje jedna zaujímavá skutočnosť o PSC. Systém poštových smerovacích čísel bol zavedený v bývalom Československu a zostal nezmenený, čo sa prejavuje napríklad tým, že čísla 1-7 na prvej pozícii sú vyhradené pre Českú republiku.

PSČ Bratislava

Poštové smerovacie číslo Slovenska sa začína:

0 - pre severné a východné Slovensko
9 - pre južné a západné Slovensko
alebo 8 pre Bratislavu. Druhé číslo v poštovom smerovacom čísle Bratislavy predstavuje jeden z piatich okresov Bratislavy.

Ak poznáte adresu, ale nepoznáte poštové smerovacie číslo, môžete ho ľahko nájsť online, napríklad pomocou tohto nástroja.