Poľské veľvyslanectvo v Bratislave

Adresa:

Hummelova 4 814 91
Bratislava
Telefón: +421 2 5949,0211
Fax: +421 2 5441 3184
E-mail: bratyslawa.amb.sekretariat@msz.gov.pl
https://www.bratyslawa.msz.gov.pl/ (poľština)

Čo robí poľské veľvyslanectvo v Bratislave?

Ak ste poľským občanom, možno by vás zaujímalo, čo vaša vláda v Bratislave robí, a mohlo by vás zaujímať, aké služby vám môže poskytnúť vaše veľvyslanectvo.

Núdzové situácie

Ak cestujete, je rozumné informovať svoje veľvyslanectvo, ak ste zažili lekársku alebo právnu pohotovosť. Najskôr zavolajte na tiesňové telefónne číslo (112), aby ste dostali záchrannú lekársku pomoc; zavolajte na svoje veľvyslanectvo ako druhé. Ambasády môžu byť miestom, kde môže občan hľadať útočisko, ak je v ohrození. Je nepravdepodobné, že by to na Slovensku predstavoval problém, veľvyslanectvá však môžu tejto funkcii slúžiť. Ak ste mimoriadne opatrní, môžete pre prípad, že budete mať so sebou aj tiesňové telefónne číslo svojho veľvyslanectva.

Návšteva a práca v Poľsku

Ak hľadáte návštevu krajiny, jej veľvyslanectvo je dobrým miestom na zoznámenie sa s vízovou povinnosťou, informáciami o pobyte, pracovnými povoleniami a dokonca aj informáciami o začatí podnikania. Existuje tiež široká škála kvalitných sprievodcov, ktorí môžu cestujúcim pomôcť dozvedieť sa viac o živote a práci v Poľsku. Veľvyslanectvá môžu tiež ponúknuť niekoľko všeobecných rád o právnych rozdieloch medzi ich krajinou a Slovenskom. Niektoré veľvyslanectvá ponúkajú konkrétne rady o tom, ako sa stať au pair, a môžu poradiť so získaním ¨zelenej karty.¨

Žiť v zahraničí

Poradenstvo v oblasti cestovania a života na Slovensku nájdete na vašom veľvyslanectve. Môže ponúkať odkazy na webové stránky, ako sú naše vlastné alebo iné zdroje, kde nájdete rady o živote v Bratislave alebo v iných oblastiach Slovenska. Ak cestujete po Slovensku, môžete kontaktovať svoje veľvyslanectvo a zistiť viac informácií o krajine. V dnešnej dobe je na internete a v knihách toľko dobrých informácií, že nie je potrebné obťažovať svoje veľvyslanectvo kvôli cestovným radám, ale zistíte, že diplomati všeobecne túžia pomôcť. Kúpa domu, bytu alebo automobilu, hľadanie práce alebo začatie podnikania sú všetko oblasti, kde by vás člen diplomatického zboru mohol byť ochotný nasmerovať správnym smerom, ak sa pekne spýtate.

Stratené alebo odcudzené pasy a obnovenie pasu

Ak stratíte cestovný pas alebo vám ho ukradnú na Slovensku, mali by ste sa obrátiť na svoje veľvyslanectvo a nahlásiť túto záležitosť a poradiť, ako postupovať. Nie je žiadna zábava byť uviaznutý bez pasu, ale vaše veľvyslanectvo vám pravdepodobne pomôže s týmto problémom bez väčších problémov. Ak ste na Slovensku po uplynutí doby platnosti pasu, vaše veľvyslanectvo je tým správnym miestom, kde môžete začať aj s procesom obnovenia pasu.

Otváracia doba

Pretože veľvyslanectvá môžu pravidelne meniť svoju otváraciu dobu, rozhodli sme sa, že sem nebudeme umiestňovať otváracie hodiny, ktoré by mohli rýchlo zastarať. Otváracie hodiny nájdete na webovej stránke veľvyslanectva. Štandardná otváracia doba na Slovensku môže byť už od 8.00 hod., Zriedka však od 17:30 do pondelka do piatku. Kancelárie sú zvyčajne zatvorené v sobotu a nedeľu.

Smrť

V prípade úmrtia môže veľvyslanectvo pomôcť smútiacej rodine zorientovať sa v právnych prekážkach na Slovensku a urýchliť repatriáciu pozostatkov.

Vojsko a polícia

Veľvyslanectvo bude vo všeobecnosti slúžiť ako spojovací prostriedok medzi armádami svojej krajiny a armádami hostiteľskej krajiny. Veľvyslanectvá môžu vybavovať aj vydávanie zločincov. Niektoré zamestnania vyžadujú registre trestov z domovskej krajiny. Ak nie ste oboznámení s procesom vyžiadania registrov trestov, vaše veľvyslanectvo je dobrým miestom, kde môžete začať klásť otázky týkajúce sa vykonania previerky a získania kópie vášho registra trestov.

Prekladateľské služby

Pracovníci veľvyslanectva vo všeobecnosti nebudú môcť pomôcť s prekladom, môžu vás však nasmerovať ku kvalifikovanému alebo dokonca úradne akreditovanému prekladateľovi. Slovenská vláda bude pri úradných dokumentoch často vyžadovať pečiatku od „úradného prekladateľa“. ¨ Poľské veľvyslanectvo je dobrým zdrojom pre vyhľadanie poľsko-slovenského prekladateľa.

Cestovanie s domácimi zvieratami

Niektoré krajiny môžu byť obzvlášť dôležité pri prepravovaní domácich miláčikov za ich hranice. Pred cestou je dobré sa informovať na veľvyslanectve a zistiť, aký druh dokumentácie budete potrebovať. Počas cesty môže byť ambasáda schopná navrhnúť veterinára, ak je potrebný.

Kultúrne podujatia

Mnoho veľvyslanectiev sa osobitne snaží zdôrazniť národné kultúry a podporiť kultúrne výmeny medzi svojimi domovskými krajinami a Slovenskom. Veľvyslanectvá sú skvelým miestom na návštevu, kde sa môžete dozvedieť viac o možnostiach štúdia jazykov, navštíviť hudobníkov, spisovateľov a umelcov z hostiteľskej krajiny, ktorí pripravujú vystúpenia na Slovensku. Veľvyslanectvo často pomôže umelcom z ich krajiny vystavovať diela v hostiteľskej krajine a môže na vystúpenie pozvať aj spisovateľov, tanečné skupiny a hudobníkov.

Zoznámte sa so zoznamom veľvyslanectiev a konzulátov v Bratislave.