Ambasády

Belgicko

Fraňa Kráľa 5
811 05 Bratislava
Tel: +421 2 5710 1211
Fax : +421 2 5249 4296
E-mail: Bratislava@diplobel.be, ambabelbratis@stonline.sk

Bielorusko

Kuzmányho 3/A,
81106 Bratislava
Tel: + 421 2 5441 6325
Fax: + 421 2 5441 6328
E-mail: slovakia@belembassy.org

Bulharsko

Kuzmányho 1
811 06 Bratislava 1
Tel: +421 2 5441 5308
Fax: +421 2 5441 2404
E-mail: bulharskoet@stonline.sk

Česká Republika

Hviezdoslavovo nám. 8
810 00 Bratislava
Tel: +421 2 5920 3303
Fax: +421 2 5920 3330
E-mail.: bratislava@embassy.mzv.cz

Čína

Jancova 8
811 02 Bratislava
Tel: +421 2 6280 4291, +421 2 6280 3348
Fax: +421 2 6280 4285; +421 2 6280 4291
E-mail: CHINASK@GTINET.SK

Delegácia Európskej Únie

Palisády 29
811 06 Bratislava
Tel: +421 2 5443 1728
Fax: +421 2 5443 2972
E-mail: info@europa.sk, comm-rep-sk@ec.europa.eu

Francúzsko

Sedlárska 7
812 83 Bratislava
Tel: +421 2 5934 7777
Fax: +421 2 5934 7799
E-mail: institut@france.sk

Holandsko

Fraňa Kráľa 5
811 05 Bratislava
Tel: +421 2 5262 5081
Fax: +421 2 5249 1075
E-mail: btl@minbuza.nl

Chorvátsko

Misikova 21
Bratislava
Tel: +421 2 5443 3647, +421 2 5443 3657
Fax: +421 2 5443 5365
E-mail: croemb.bratislava@mvpei.hr

Indonézia

Mudroňova 51
811 03 Bratislava
Tel: +421 2 5441 9886
Fax: +421 2 5441 9890
E-mail: indonesia @indonesia.sk

Japonsko

Hlavné námestie 2
813 27 Bratislava I
Tel: +421 2 5980 0100
Fax: +421 2 5443 2771
E-mail: info@jpembassy.sk

Jordánsko

Čajakova 26
831 01 Bratislava
Tel: +421 2 4910 2333
Fax: +421 2 4910 2399
E-mail: consulate@jordan-consulate.sk

Juhoafrická Republika

Fraňa Kráľa 1
811 01 Bratislava
Tel: + 421 9 1854 5672, + 421 9 057 10 250
Fax: + 421 2 5441 7853
E-mail: rsa.consulate.sk@mail.t-com.sk

Kanada

Mostova 2
811 02 Bratislava
Tel.: +421 2 59204031
Fax: +421 2 54434227
E-mail: brtsv@international.gc.ca

Kuba

Somolického 1/A
Bratislava 811 05
Tel: +421 2 5249 2777
E-mail: embacuba@zutom.sk

Maďarsko

Sedlárska 3
814 25 Bratislava
Tel: +421 2 5920 5200
Fax: +421 2 5443 5484
E-mail: pozsony@embhung.sk

Nemecko

Hviezdoslavovo nám. 10
813 03 Bratislava
Tel: +421 2 5920 4400, +421 2 5920 4440
Fax: +421 2 5441 9634
E-mail: contact form

Nórsko

Palisády 29
811 06 Bratislava
Tel: +421 2 5910 0100, Tel. v prípade pohotovosti: +421 915 750 000
Fax: +421 2 5910 0115
Email: emb.bratislava@mfa.no

Poľsko

Hummelova 4
811 03 Bratislava
Tel: +421 2 5441 3174, +421 2 5441 3175
Fax: +421 2 5441 3184
E-mail: bratampl@nextra.sk

Rakúsko

Ventúrska 10
811 01 Bratislava
Tel: +421 2 5930 1500
Fax: +421 2 5443 2486
E-mail: pressburg-ob@bmeia.gv.at

Rumunsko

Fraňa Kráľa 11
811 04 Bratislava
Tel: +421 2 5249 1665, +421 2 5249 3562
Fax: +421 2 5244 4056
E-mail: ro-embassy@ba.sknet.sk, ro-economic@.sknet.sk

Rusko

Godrova 4
811 06 Bratislava
Tel: (+421-2) 544-14-436
Fax: (+421-2) 544-34-910
E-mail: embrus@chello.sk

Spojené štáty Americké

Hviezdoslavovo nam. 4
811 02 Bratislava
Tel: +421 2 5443 0861
Fax: +421 2 5441 8861
E-mail: consulbratislava@ustate.gov

Taliansko

Palisády 49
81106 Bratislava
Tel: +421 2 5980 0011
Fax: +421 2 5441 3202
E-mail: amb.bratislava@esteri.it

Ukrajina

Radvanská 35
811 01 Bratislava
Tel: +421 2 5920 2810
Fax: +421 2 5441 2651
E-mail: emb_sk@mfa.gov.ua, ukremb@ukrembassy.sk

Veľká Británia

Panská 16
811 01 Bratislava
Tel:+421 2 5998 2000
Fax:+421 2 5998 2237
E-mail: bebra@internet.sk