Švédska ambasáda v Bratislave

Veľvyslanectvo Švédska v Bratislave je teraz pre verejnosť neprístupné. Slovensko bude kryté Veľvyslanectvom Švédska vo Viedni. Existujú plány na zriadenie honorárneho generálneho konzulátu v Bratislave, ktorý bude schopný poskytovať švédčinu občanov s niektorými službami. Viac informácií bude k dispozícii na domovskej stránke švédskeho veľvyslanectva vo Viedni v júni / júli 2011.